fbpx

Privacyverklaring

Bksy: Bksy BV, KvK 67990096, gevestigd aan de Reactorweg 47, 3542 AD in Utrecht.

Bksy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we van je verkrijgen of die je aan ons geeft om de applicatie en de website te laten werken. Hier lichten we toe wat we doen en waarom.

Persoonsgegevens

Bksy verwerkt een aantal persoonsgegevens van je. Bij het maken van een account in de applicatie vragen we je voor- en achternaam (we willen persoonlijk zijn en weten wie er meedoen op ons platform), je emailadres (zodat we allerlei meldingen vanuit de applicatie aan je kunnen doorgeven en af en toe een nieuwsbrief kunnen sturen) en de locatie waar je boekenkast staat (zodat we weten welke boeken voor jou het meest dichtbij zijn).

Verder houden we bij welke boeken jij toevoegt aan jouw catalogus. Dit is voor anderen zichtbaar. Mocht je boeken recenseren, dan houden we dat ook bij. Ook recensies zijn voor anderen zichtbaar. Je zoektermen houden we bij om het boekenaanbod aan te kunnen passen op de zoekvragen van gebruikers. Dit is niet voor anderen zichtbaar.

Lenen en uitlenen van boeken is gratis. Andere gebruikers kunnen op je profiel alleen je naam zien, en welke boeken je hebt toegevoegd. Pas wanneer er een match is bij het (uit)lenen van een boek, dan ontvangt de andere gebruiker je emailadres zodat je met elkaar kunt afspreken.

Vindbaarheid

Bksy biedt een contact-zoek functie in haar app om je te helpen om mensen die je kent op Bksy te vinden, of om anderen die nog niet op Bksy zitten uit te nodigen. Hiervoor bekijken we eenmalig of het emailadres van ieder van jouw contactpersonen voorkomt in onze gebruikersgroep. Wanneer je contactpersonen, die niet in onze gebruikersgroep voorkomen, uitgenodigd, zullen ze automatisch eenmalig een e-mailbericht te ontvangen. De contactgegevens van de genodigde wordt door ons enkel gebruikt voor het verzenden van deze eenmalige uitnodiging.

Berichten en nieuwsbrieven

Bksy verstuurt emailberichten. De berichten van Bksy zijn dienst-gerelateerd en zijn noodzakelijk. Voorbeelden van dienst-gerelateerde berichten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: een welkom- of bevestigingse-mail wanneer je je account registreert. Deze berichten hebben geen promotioneel karakter. Daarnaast verstuurt Bksy ook berichten met betrekking tot functies van haar app, zoals wanneer een verzoek om een boek te lenen wordt geaccepteerd.

Bksy kan ook berichten sturen met nieuws of updates over wijzigingen in onze diensten. Bksy verstuurt optioneel e-mail nieuwsbrieven. Je kan je via de website van Bksy aanmelden voor de nieuwsbrief. Gebruikers van de app worden automatisch aangemeld. Je kunt je uitschrijven voor nieuwsbrieven door het volgen van de instructies in de nieuwsbrief e-mails.

Cookies & Tracking Technologies

Een cookie is een klein gegevensbestand verstuurd vanaf een website naar uw browser die is opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Functionele en niet-functionele cookies

Bksy maakt gebruik van cookies ten behoeve van webanalyse. Je kunt de instellingen van je browser configureren om je voorkeur te accepteren of cookies te weigeren. We zijn niet in staat de verzamelde informatie door deze diensten aan uw persoonlijke identificeerbare informatie te verbinden.

Tracking cookies

Bksy zal automatisch informatie van je browser ontvangen en registreren wanneer je de site bezoekt, zoals cookies en de gegevens over welke pagina’s je bezoekt op de website. Deze informatie helpt ons te analyseren en te begrijpen hoe de site werkt voor bezoekers. Voordat we je Bksy account aansluiten op toepassingen of diensten van derden, krijgt je de gelegenheid om toestemming te gegeven.

Mixpanel

We analyseren en meten het gedrag van gebruikers in de app met behulp van het Amerikaanse Mixpanel. We registreren informatie zoals appversie, telefoonmodel, en stappen in de app die worden genomen. Hierdoor begrijpen we beter hoe onze gebruikers Bksy gebruiken, zodat we de app kunnen aanpassen aan de intenties van gebruikers. In de privacyverklaring van Mixpanel lees je hoe zij je privacy waarborgen. De gegevens die Mixpanel verzamelt zijn alleen door Bksy in te zien en worden niet met derden gedeeld.

Veiligheid

Je Bksy accountinformatie wordt beschermd door een wachtwoord. Het is belangrijk dat je je wachtwoord zorgvuldig kiest om je te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang van je account en informatie en dat je het wachtwoord geheim houdt. Bksy versleutelt de wachtwoorden in haar database.

Dataretentie

Bksy bewaart je gegevens zolang je account actief is of als nodig is om je diensten te kunnen aanbieden. Als je niet meer van de diensten van Bksy gebruik wilt maken, dan kunt je je account sluiten. Stuur hiervoor een email naar beta@getbksy.com. Bksy zal je gegevens ook na sluiting van je account behouden en gebruiken voor een redelijke termijn (ca. 2 jaar) of langer indien een wettelijke verplichting dat vereist. Wel zal Bksy de behouden gegevens anonimiseren.

Inzage- en Correctierecht en Recht van Verzet
Een verzoek tot inzage, correctie of verzet kan verzonden worden naar emailadres beta@getbksy.com. Je verzoek moet ten minste zijn voorzien van: Voor- en achternaam; woon- en emailadres; aanleiding en inhoud verzoek. De reactietermijn op uw verzoek is 14 dagen.

Privacyverklaring Wijzigingen

Bksy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen op elk gewenst moment. We zullen grotere veranderingen communiceren door een bericht op de site of in een nieuwsbrief.

Contact Bksy

Als u vragen of suggesties kunt u contact opnemen het Bksy support team door het sturen van een email naar beta@getbksy.com.